Quốc hội khoá I - khoá Quốc hội đặc biệt

Ghi chép những hồi ức của Cụ Nguyễn Tấn Gi Trọng, vị lão thành cách mạng, về lịch sử ra đời và hoạt động của Quốc hội khoá I...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Liên Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Ghi chép những hồi ức của Cụ Nguyễn Tấn Gi Trọng, vị lão thành cách mạng, về lịch sử ra đời và hoạt động của Quốc hội khoá I...