Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. B. Vấn đề tiêu chuẩn đảng viên: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng X.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đức Bình. Vấn đề Tiêu Chuẩn đảng Viên: Góp ý Dự Thảo Văn Kiện đại Hội Đảng X.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đức Bình. Vấn đề Tiêu Chuẩn đảng Viên: Góp ý Dự Thảo Văn Kiện đại Hội Đảng X.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.