Vấn đề tiêu chuẩn đảng viên: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng X

Báo Tuổi trẻ trích đăng bài tranh luận của GS Nguyễn Đức Bình về tiêu chuẩn đảng viên, theo ông không đồng ý một số quan điểm và nội dung trong các văn kiện trình đại hội đảng X...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!