Trích dẫn APA

5 thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986-2006).

Chicago Style Citation

5 Thành Tựu Về Kinh Tế - Xã Hội Qua 20 Năm đổi Mới (1986-2006).

Trích dẫn MLA

5 Thành Tựu Về Kinh Tế - Xã Hội Qua 20 Năm đổi Mới (1986-2006).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.