5 thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986-2006)

Nội dung báo cáo chính trị của BCHTW trình Đại hội Đảng đã tổng kết 5 thành tựu về kinh tế-xã hội qua 20 đổi mới, đó là: Đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế; Tạo dựng được những tiền đề phát triển KT-XH; Thúc đẩy việc chuyển dịch cơ câu kinh tế; Thúc đẩy kinh tế đối ngoại; và Đạt được những thà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01082nab a2200217 p 4500
001 29647
005 20161019045408.0
008 060423|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a 5 thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986-2006) 
520 |a Nội dung báo cáo chính trị của BCHTW trình Đại hội Đảng đã tổng kết 5 thành tựu về kinh tế-xã hội qua 20 đổi mới, đó là: Đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế; Tạo dựng được những tiền đề phát triển KT-XH; Thúc đẩy việc chuyển dịch cơ câu kinh tế; Thúc đẩy kinh tế đối ngoại; và Đạt được những thành tựu đáng kể trong giải quyết các vấn đề xã hội... 
653 |a đại hội đảng 
653 |a đại hội X 
653 |a đảng cộng sản việt nam 
653 |a kinh tế 
773 |t Sài gòn giải phóng  |d 20-4-2006 
901 |a BV4 
902 |a ct 
911 |a DVT  |b 23/04/2006  |c Administrator  |d NAL060046867 
942 |c BT 
999 |c 36950  |d 36950