Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

Toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00906nab a2200205 p 4500
001 29949
005 20161019045411.0
008 060611|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển 
520 |a Toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng 
653 |a báo cáo chính trị 
653 |a đại hội đảng 
653 |a đại hội X của đảng 
773 |t Nhân dân  |d 7-6-2006 
901 |a BV1 
902 |a ct 
911 |a DVT  |b 11/06/2006  |c Administrator  |d NAL060047170 
942 |c BT 
999 |c 37115  |d 37115