Thăng long có bốn vị thần: Bài tham gia cuộc thi viết Cả nước cùng Thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng long-Hà nội

Bài giới thiệu những truyền thuyết về các vị thần trấn giữ 4 hướng Thăng long, bốn hướng đều có các vị Phúc Thần che chở, bảo vệ, tiêu biểu là các vị thần trấn giữ 4 phía Đông-Tây-Nam-Bắc (Thăng long tứ trấn). Đó là: thần Long Đỗ thờ ở đền Bạch Mã; thần Cao Sơn thờ ở đình Kim Liên; thần Linh Lang th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tạ, Hữu Yên
Đồng tác giả: Minh, Nguyệt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01183nab a2200241 p 4500
001 30230
005 20161019045412.0
008 060625|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Tạ, Hữu Yên 
245 1 |a Thăng long có bốn vị thần:   |b Bài tham gia cuộc thi viết Cả nước cùng Thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng long-Hà nội 
520 |a Bài giới thiệu những truyền thuyết về các vị thần trấn giữ 4 hướng Thăng long, bốn hướng đều có các vị Phúc Thần che chở, bảo vệ, tiêu biểu là các vị thần trấn giữ 4 phía Đông-Tây-Nam-Bắc (Thăng long tứ trấn). Đó là: thần Long Đỗ thờ ở đền Bạch Mã; thần Cao Sơn thờ ở đình Kim Liên; thần Linh Lang thờ ở đền Voi Phục và thần Trấn Vũ thờ ở đền Quán Thánh... 
653 |a 4 vị thần 
653 |a hà nội 
653 |a thăng long tứ trấn 
653 |a văn hoá 
700 |a Minh, Nguyệt 
773 |t Hà nội mới  |d 23-6-2006 
901 |a BV3 
902 |a vh 
911 |a DVT  |b 25/06/2006  |c Administrator  |d NAL060047453 
942 |c BT 
999 |c 37200  |d 37200