Thăng long có bốn vị thần: Bài tham gia cuộc thi viết Cả nước cùng Thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng long-Hà nội

Bài giới thiệu những truyền thuyết về các vị thần trấn giữ 4 hướng Thăng long, bốn hướng đều có các vị Phúc Thần che chở, bảo vệ, tiêu biểu là các vị thần trấn giữ 4 phía Đông-Tây-Nam-Bắc (Thăng long tứ trấn). Đó là: thần Long Đỗ thờ ở đền Bạch Mã; thần Cao Sơn thờ ở đình Kim Liên; thần Linh Lang th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tạ, Hữu Yên
Đồng tác giả: Minh, Nguyệt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương