Góp phần làm sáng tỏ sự kiện lịch sử 30/4/1975

Một số tư liệu mới của phong trào học sinh, sinh viên chống Mỹ tại Sài Gòn bổ sung làm sáng tỏ sự thật về sự kiện lịch sử ngày 30-4-1975

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Thái
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Một số tư liệu mới của phong trào học sinh, sinh viên chống Mỹ tại Sài Gòn bổ sung làm sáng tỏ sự thật về sự kiện lịch sử ngày 30-4-1975