Trích dẫn APA

Lê, K. P. Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tuổi 95 (25/8/1911-25/8/2006).

Chicago Style Citation

Lê, Khả Phiêu. Mừng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đại Thọ Tuổi 95 (25/8/1911-25/8/2006).

Trích dẫn MLA

Lê, Khả Phiêu. Mừng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đại Thọ Tuổi 95 (25/8/1911-25/8/2006).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.