Đại hội X của Đảng và đường lối đối ngoại: Tìm hiểu nội dung các văn kiện đại hội X của Đảng

Bài báo phân tích những đổi mới và khẳng định mục tiêu , nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình thế giới hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Khoan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00817nab a2200205 p 4500
001 30695
005 20161019045415.0
008 060831|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Vũ Khoan 
245 1 |a Đại hội X của Đảng và đường lối đối ngoại:   |b Tìm hiểu nội dung các văn kiện đại hội X của Đảng 
520 |a Bài báo phân tích những đổi mới và khẳng định mục tiêu , nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình thế giới hiện nay 
653 |a đối ngoại 
653 |a văn kiện đảng 
773 |t Nhân dân  |d 24-8-2006 
901 |a BV1 
902 |a ct 
911 |a Hoa  |b 31/08/2006  |c Administrator  |d NAL060047920 
942 |c BT 
999 |c 37383  |d 37383