Trích dẫn APA

Nguyễn, V. P. Thăng Long tứ trấn.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Vinh Phúc. Thăng Long Tứ Trấn.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Vinh Phúc. Thăng Long Tứ Trấn.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.