Trích dẫn APA

Nguyễn, T. T. B. Về Cổ Loa.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Tâm Bắc. Về Cổ Loa.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Tâm Bắc. Về Cổ Loa.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.