Về Cổ Loa

Cổ Loa là mảnh đất từng được chọn làm đất dựng đô, mở cơ đồ Âu Lạc và cũng là địa danh được Bác Hồ chọn làm An toàn khu thời 9 năm kháng chiến trường kỳ. Lễ hội Cổ Loa hàng năm vào ngày mồng 6 tháng Giêng mang đậm nét văn hoá truyền thống, về dự hội chúng ta hiểu thêm về nghệ thuật quân sự thâm trầm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Tâm Bắc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương