Trích dẫn APA

Nguyễn, V. Đ. Chuyện xưa, chuyện nay về phòng, chống tham nhũng.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Văn Đạt. Chuyện Xưa, Chuyện Nay Về Phòng, Chống Tham Nhũng.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Văn Đạt. Chuyện Xưa, Chuyện Nay Về Phòng, Chống Tham Nhũng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.