Trích dẫn APA

Xuân Hiệu. Bộ mặt thật của L.Xan chét đã bị vạch trần.

Chicago Style Citation

Xuân Hiệu. Bộ Mặt Thật Của L.Xan Chét đã Bị Vạch Trần.

Trích dẫn MLA

Xuân Hiệu. Bộ Mặt Thật Của L.Xan Chét đã Bị Vạch Trần.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.