Quốc huy Việt nam - Thích kiểu nào làm kiểu đó

Bài viết phản ánh của hoạ sĩ Trần Khánh Chương, đbqh khoá XI xung quanh việc in ấn, sản xuất Quốc huy rất lộn xộn đang diễn ra ở nước ta theo kiểu thích kiểu nào làm kiểu đó...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài viết phản ánh của hoạ sĩ Trần Khánh Chương, đbqh khoá XI xung quanh việc in ấn, sản xuất Quốc huy rất lộn xộn đang diễn ra ở nước ta theo kiểu thích kiểu nào làm kiểu đó...