Quan hệ ASEAN - Các bên đối thoại không ngừng phát triển

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ASEAN, bài giới thiệu các thời kỳ hợp tác của ASEAN với các nước, từng bước phát triển đem lại lợi ích cho các bên đối thoại và vị thế cho tổ chức này trên trường quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ASEAN, bài giới thiệu các thời kỳ hợp tác của ASEAN với các nước, từng bước phát triển đem lại lợi ích cho các bên đối thoại và vị thế cho tổ chức này trên trường quốc tế