Lịch sử các nước ASEAN\

Sách giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của các nước ASEAN, sự hợp tác giữa các nước với nhau và ý thức ngày càng lớn về sức mạnh kinh tế có vai trò quan trọng trong thế kỷ 21

Lưu vào:
Tác giả chính: Khắc Thành
Đồng tác giả: Sanh Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của các nước ASEAN, sự hợp tác giữa các nước với nhau và ý thức ngày càng lớn về sức mạnh kinh tế có vai trò quan trọng trong thế kỷ 21
Mô tả vật lý:286tr.