Trích dẫn APA

Kim Tôn. Hai công trình tình nghĩa ở Hạt-Xay-phom.

Chicago Style Citation

Kim Tôn. Hai Công Trình Tình Nghĩa ở Hạt-Xay-phom.

Trích dẫn MLA

Kim Tôn. Hai Công Trình Tình Nghĩa ở Hạt-Xay-phom.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.