Trích dẫn APA

Dương, Q. A. Đại hội 17 ĐCS Trung Quốc mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Dương, Quốc Anh. Đại Hội 17 ĐCS Trung Quốc Mở Ra Một Kỷ Nguyên Mới Cho Nhân Dân Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Dương, Quốc Anh. Đại Hội 17 ĐCS Trung Quốc Mở Ra Một Kỷ Nguyên Mới Cho Nhân Dân Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.