Cải cách nền hành chính Nhà nước

Giới thiệu loạt bài phân tích và chứng minh về kết quả thực hiện cải cách thể chế hành chính nhà nước ở một số địa phương, giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, điều kiện tiên quyết và cốt yếu cần làm ngay, trong đó có việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thế Lân
Đồng tác giả: Trần, Hồng Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01000nab a2200229 p 4500
001 32869
005 20161019045430.0
008 071030|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Vũ, Thế Lân 
245 1 |a Cải cách nền hành chính Nhà nước 
520 |a Giới thiệu loạt bài phân tích và chứng minh về kết quả thực hiện cải cách thể chế hành chính nhà nước ở một số địa phương, giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, điều kiện tiên quyết và cốt yếu cần làm ngay, trong đó có việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
653 |a cải cách hành chính 
653 |a cải cách nền hành chính nhà nước 
653 |a hành chính nhà nước 
700 |a Trần, Hồng Thanh 
773 |t Nhân dân  |d 24-10-2007 
901 |a BV1 
902 |a pl 
911 |a Hoa  |b 30/10/2007  |c Administrator  |d NAL070050094 
942 |c BT 
999 |c 38297  |d 38297