Trích dẫn APA

Thu Sương. Việt Nam - thành viên tích cực trong Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (AIPA).

Chicago Style Citation

Thu Sương. Việt Nam - Thành Viên Tích Cực Trong Liên Nghị Viện Hiệp Hội Các Nước Đông - Nam Á (AIPA).

Trích dẫn MLA

Thu Sương. Việt Nam - Thành Viên Tích Cực Trong Liên Nghị Viện Hiệp Hội Các Nước Đông - Nam Á (AIPA).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.