Việt Nam - thành viên tích cực trong Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (AIPA)

Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) ra đời năm 1977 với tên gọi ban đầu là AIPO, việc đổi tên AIPO thành AIPA và sáng kiến của Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tổ chức này

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Sương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương