Ôn lại truyền thống vẻ vang, nâng cao lòng tự hào dân tộc, vun đắp tình yêu quê hương đất nước

Toàn văn diễn văn của đồng chí Lê Thanh Hải, UVBCT, Bí thư thành ủy tp.HCM tại lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2008) và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (3/2/1930-3/2/2008)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Toàn văn diễn văn của đồng chí Lê Thanh Hải, UVBCT, Bí thư thành ủy tp.HCM tại lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2008) và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (3/2/1930-3/2/2008)