Trích dẫn APA

Nguyễn, K. Đ. Tôi hoan nghênh loạt bài của Thanh niên đã hâm nóng một thời kỳ lịch sử.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Khoa Điềm. Tôi Hoan Nghênh Loạt Bài Của Thanh Niên đã Hâm Nóng Một Thời Kỳ Lịch Sử.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Khoa Điềm. Tôi Hoan Nghênh Loạt Bài Của Thanh Niên đã Hâm Nóng Một Thời Kỳ Lịch Sử.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.