Gửi nội dung này: Tôi hoan nghênh loạt bài của Thanh niên đã hâm nóng một thời kỳ lịch sử