Việt Nam luôn tôn trọng các giá trị tốt đẹp của tôn giáo, hướng con người tới chân thiện mỹ

Diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008, sáng 14-5-2008

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Triết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008, sáng 14-5-2008