Vì sao Chu Ân Lai có lần xin từ chức?

Thế giới nội tâm của Thủ tướng Chu Ân Lai trong suốt chiều dài lịch sử cận đại Trung Quốc và việc ông đã có lần đề đơn từ chức đã được kể lại trong tác phẩm "Vĩ nhân một thời: 26 năm bão táp Thủ tướng của Chu Ân Lai" do NXB Nhân dân Liêu Ninh Trung Quốc mới ấn hành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Hữu Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!