Trích dẫn APA

Xuân Ba. Gẫm thêm về một sự kiện bi thương trong sự nghiệp của Lê Lợi.

Chicago Style Citation

Xuân Ba. Gẫm Thêm Về Một Sự Kiện Bi Thương Trong Sự Nghiệp Của Lê Lợi.

Trích dẫn MLA

Xuân Ba. Gẫm Thêm Về Một Sự Kiện Bi Thương Trong Sự Nghiệp Của Lê Lợi.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.