Gẫm thêm về một sự kiện bi thương trong sự nghiệp của Lê Lợi

Tiếp theo kỷ niệm 590 năm khởi nghĩa Lam Kinh, 580 năm Lê Lợi đăng quang. Chuyện không ghi trong sử sách về sự kiện bi thương trong sự nghiệp đánh đuổi giăc Minh giành độc lập cho Đại Việt của Bình Định vương Lê Lợi...

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Ba
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tiếp theo kỷ niệm 590 năm khởi nghĩa Lam Kinh, 580 năm Lê Lợi đăng quang. Chuyện không ghi trong sử sách về sự kiện bi thương trong sự nghiệp đánh đuổi giăc Minh giành độc lập cho Đại Việt của Bình Định vương Lê Lợi...