Trích dẫn APA

Đăng Khoa. Dự án khu biệt thự nhà vườn và du lịch sinh thái Sunny light: Ai tiếp tay cho chủ đầu tư lách luật?

Chicago Style Citation

Đăng Khoa. Dự án Khu Biệt Thự Nhà Vườn Và Du Lịch Sinh Thái Sunny Light: Ai Tiếp Tay Cho Chủ đầu Tư Lách Luật?

Trích dẫn MLA

Đăng Khoa. Dự án Khu Biệt Thự Nhà Vườn Và Du Lịch Sinh Thái Sunny Light: Ai Tiếp Tay Cho Chủ đầu Tư Lách Luật?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.