Trích dẫn APA

Nhà Trắng qua các đời tổng thống Mỹ.

Chicago Style Citation

Nhà Trắng Qua Các đời Tổng Thống Mỹ.

Trích dẫn MLA

Nhà Trắng Qua Các đời Tổng Thống Mỹ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.