Trích dẫn APA

Khai thác bôxit, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không thể phát triển bằng mọi giá.

Chicago Style Citation

Khai Thác Bôxit, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải: Không Thể Phát Triển Bằng Mọi Giá.

Trích dẫn MLA

Khai Thác Bôxit, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải: Không Thể Phát Triển Bằng Mọi Giá.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.