Nghĩ về biển đảo

Những suy nghĩ về biển, đảo của Việt nam, tác giả cảm thấy có điều gì đó chưa thật yên ổn khi soi vào tấm gương của tiền nhân, mà bằng chứng là còn lưu giữ được tấm Chỉ lệnh trong dòng họ ở Lý Sơn. Lịch sử chống ngoại xâm rạng ngời, vẻ vang của dân tộc như vậy mà dấu tích còn lại trong các bảo tàng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!