Trích dẫn APA

Việt Nam công bố báo cáo về nhân quyền.

Chicago Style Citation

Việt Nam Công Bố Báo Cáo Về Nhân Quyền.

Trích dẫn MLA

Việt Nam Công Bố Báo Cáo Về Nhân Quyền.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.