Khai thác bô-xít Tây Nguyên: Lơ là môi trường - Hậu quả khó lường!

Bài giới thiệu một số nội dung chính trong Thông báo số 245-TB/TW ngày 24-4-2009 về kết luận của BCT liên quan đến việc quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015. Trong đó nhấn mạnh việc cần phải tính toán kỹ tác động về môi trường......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Yên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00943nab a2200217 p 4500
001 35494
005 20161019045450.0
008 090515|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Vũ Yên 
245 1 |a Khai thác bô-xít Tây Nguyên: Lơ là môi trường - Hậu quả khó lường! 
520 |a Bài giới thiệu một số nội dung chính trong Thông báo số 245-TB/TW ngày 24-4-2009 về kết luận của BCT liên quan đến việc quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015. Trong đó nhấn mạnh việc cần phải tính toán kỹ tác động về môi trường... 
653 |a bô-xít tây nguyên 
653 |a khai thác bô-xít 
653 |a tây nguyên 
773 |t Pháp luật tp.HCM  |d 26-4-2009 
901 |a BV61 
902 |a kt 
911 |a DVT  |b 15/05/2009  |c Administrator  |d NAL090052718 
942 |c BT 
999 |c 39585  |d 39585