Trích dẫn APA

Vũ, V. Q. Vùng đất Nam bộ thời cổ đại.

Chicago Style Citation

Vũ, Văn Quân. Vùng đất Nam Bộ Thời Cổ đại.

Trích dẫn MLA

Vũ, Văn Quân. Vùng đất Nam Bộ Thời Cổ đại.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.