Trích dẫn APA

Hà Minh. Xây dựng thủy điện ở miền Trung: Sai một ly, đi một dặm.

Chicago Style Citation

Hà Minh. Xây Dựng Thủy điện ở Miền Trung: Sai Một Ly, đi Một Dặm.

Trích dẫn MLA

Hà Minh. Xây Dựng Thủy điện ở Miền Trung: Sai Một Ly, đi Một Dặm.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.