Trích dẫn APA

Văn, N. C. Vì cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng.

Chicago Style Citation

Văn, Nghiệp Chúc. Vì Cộng đồng ASEAN Hòa Bình, Thịnh Vượng.

Trích dẫn MLA

Văn, Nghiệp Chúc. Vì Cộng đồng ASEAN Hòa Bình, Thịnh Vượng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.