Thời đại các vua Hùng tồn tại bao lâu?

Các nhà nghiên cứu lịch sử phân tích xác định thời đại các vua Hùng, tuy nhiên theo Đại Việt sừ ký toàn thư thi thời đại Hùng Vương kéo dài gần 450 năm (khoảng từ 438-424), mỗi đời Vua Hùng là 25 năm. Đây là con số có thể tin được

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!