Trích dẫn APA

Phan, D. K. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật: Người giỏi ngoại ngữ hiếm có trong lịch sử.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật: Người Giỏi Ngoại Ngữ Hiếm Có Trong Lịch Sử.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật: Người Giỏi Ngoại Ngữ Hiếm Có Trong Lịch Sử.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.