Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật: Người giỏi ngoại ngữ hiếm có trong lịch sử

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật (1254-1330) sống ở thời nhà Trần, Ông là con thứ sáu của vua Trần Thái Tông, em ruột vua Trân Thánh Tông và thượng tướng Trần Quang Khải. Ông biết và sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ: tiếng Hán, tiếng Chiêm Thành, tiếng Nguyên Mông và tiếng Mã tích...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!