Trích dẫn APA

Xung quanh yêu sách Đường lưỡi bò phi lý trên biển Đông.

Chicago Style Citation

Xung Quanh Yêu Sách Đường Lưỡi Bò Phi Lý Trên Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Xung Quanh Yêu Sách Đường Lưỡi Bò Phi Lý Trên Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.