Trích dẫn APA

Bùi, T. Có bao nhiêu nhà nước cổ đại ở nước ta?

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Có Bao Nhiêu Nhà Nước Cổ đại ở Nước Ta?

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Có Bao Nhiêu Nhà Nước Cổ đại ở Nước Ta?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.