Có bao nhiêu nhà nước cổ đại ở nước ta?

Tìm hiểu lịch sử về những nhà nước cổ đại đã tồn tại ở nước ta trước thời Nhà nước Văn Lang của 18 đời vua Hùng Vương, đó là: Nhà nước Xích Quỷ; Nước Việt Thường Thị; nước Hồ Tôn...

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00887nab a2200241 p 4500
001 36158
005 20161019045454.0
008 091022|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Bùi, Thiết 
245 1 |a Có bao nhiêu nhà nước cổ đại ở nước ta? 
520 |a Tìm hiểu lịch sử về những nhà nước cổ đại đã tồn tại ở nước ta trước thời Nhà nước Văn Lang của 18 đời vua Hùng Vương, đó là: Nhà nước Xích Quỷ; Nước Việt Thường Thị; nước Hồ Tôn... 
653 |a lịch sử 
653 |a lịch sử cổ đại 
653 |a nhà nước cổ đại 
653 |a văn lang 
653 |a việt nam 
773 |t Khoa học & đời sống  |d 13-10-2009 
901 |a BV31 
902 |a vh 
911 |a TTT  |b 22/10/2009  |c Administrator  |d NAL090053390 
942 |c BT 
999 |c 39873  |d 39873