Cuộc chiến rừng và thuỷ điện

Loạt bài phân tích về những mâu thuẫn giữa nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng đòi hỏi xây dựng các dự án thuỷ điện, nhưng bên cạnh đó là những thiệt hại to lớn về rừng nguyên sinh cũng như làm biến đổi môi trường sống

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Thiên Nga
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Loạt bài phân tích về những mâu thuẫn giữa nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng đòi hỏi xây dựng các dự án thuỷ điện, nhưng bên cạnh đó là những thiệt hại to lớn về rừng nguyên sinh cũng như làm biến đổi môi trường sống