Trích dẫn APA

Chí Quốc. Thủy điện giết sông Mekong.

Chicago Style Citation

Chí Quốc. Thủy điện Giết Sông Mekong.

Trích dẫn MLA

Chí Quốc. Thủy điện Giết Sông Mekong.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.