Trích dẫn APA

Huy Thiêm. Đại tướng sang tuổi 100.

Chicago Style Citation

Huy Thiêm. Đại Tướng Sang Tuổi 100.

Trích dẫn MLA

Huy Thiêm. Đại Tướng Sang Tuổi 100.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.