Tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm đóng góp ý kiến sát thực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị TW12, khóa X của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ngày 22-3-2010

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00771nab a2200217 a 4500
001 37139
005 20161019045500.0
008 100408|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm đóng góp ý kiến sát thực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng 
520 |a Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị TW12, khóa X của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ngày 22-3-2010 
653 |a ĐCSVN 
653 |a hntw12 
653 |a khai mạc HNTW12 
773 |t Nhân dân  |d 23-3-2010 
901 |a BV1 
902 |a ct 
911 |a Đinh Thị Hoa  |b 08/04/2010  |d TVL100000326 
942 |c BT 
999 |c 40280  |d 40280